Powered by Piwigo
Logo
45/450
Peradeniya Royal Botanical Gardens | Kauri
WI_sl044.jpg Peradeniya Royal Botanical Gardens  |  Weeping figThumbnailsPeradeniya Royal Botanical Gardens

Agathis robusta, native to northeastern Australia

Created
Sunday 15 February 2004 by Martin Mergili in Asia / Sri Lanka (3195 visits)